அரசியலமைப்பின் 20வது திருத்த வரைபு தமிழில் முழுமையாக | வாசிக்க | டவுன்லோட் செய்ய PDF

Advertisement
Continue Reading Below

அரசியலமைப்பின் 20வது திருத்த வரைபு தமிழில் வெளிவந்துள்ளது.

கீழே உள்ள லிங்கின் மூலமாக முழுமையான வரைபை PDF மூலம் தமிழில் டவுன்லோட் செய்து கொள்ள முடியும்.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *