வரலாற்று துறை பட்டப்பின் டிப்ளோமா (PGD) கற்கைநெறி விண்ணப்பம் கோரல்

Advertisement
Continue Reading Below

கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினால் நடாத்தப்படும் வரலாற்று துறையில் பட்டப்பின் டிப்ளோமா கற்கைநெறிக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது. Postgraduate Diploma in History 2020 / 2021

விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் மேலதிக விபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

கற்கைநெறி மொழி மூலம்: சிங்களம் / ஆங்கிலம்

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *