நீதிமன்ற எழுதுநர் பதவி ஆட்சேர்ப்பு | பரீட்சை பெறுபேறு வெளியாகியது

நீதிமன்ற முகாமைத்துவ உதவியாளர்
Advertisement
Continue Reading Below

நீதிமன்ற முகாமைத்துவ உதவிச் சேவைக்குரிய நீதிமன்ற எழுதுநர் தரம் III இற்கு ஆட்சேர்த்துக் கொள்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2018 (2020) இன் பெறுபேறுகள் பரீட்சை திணைக்களத்தின் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியிடப்படும் உத்தியோகபூர்வ இணையதளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

நீதிமன்ற எழுதுநர் பதவி பரீட்சை பெறுபேறை பார்வையிட இங்கே Click செய்யபும் :

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *