பயிலுநர் நில அளவையாளர் பதவி | திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2020

Advertisement
Continue Reading Below

போட்டிப் பரீட்சை விண்ணப்பம் கோரல்.

இலங்கை நில அளவைத் திணைக்களத்தின் பயிலுநர்
நில அளவையாளர் பதவிகளுக்கு இணைத்துக்
கொள்வதற்காக நடாத்தப்படும் திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2020

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி / Closing Date : 2020.10.12

விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் வர்த்தமானி அறிவித்தல் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Open Competitive Examination for Recruitment to the Posts of Apprentice Surveyors in the
Survey Department of Sri Lanka – 2020

Advertisement

One Comment on “பயிலுநர் நில அளவையாளர் பதவி | திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *