விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி நீடிப்பு – ஊவா மாகாண முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர் ஆட்சேர்ப்பு 2020

Advertisement
Continue Reading Below

ஏற்கனவே விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ள ஊவா மாகாண முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர் ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான போட்டிப் பரீட்சையின் விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி 2020-11-13 என நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Download Tamil Gazette Notice – MSO 2020 – UVA

Online Application

Source – Dinamina 2020-10-29

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *